• NEBANER

Pomoce drukarskie

 • SPECJALNY DODATEK DRUKU I INNE

  SPECJALNY DODATEK DRUKU I INNE

  Specjalny dodatek do drukowania odnosi się do chemikaliów stosowanych w procesie barwienia i wykańczania tekstyliów w celu poprawy wydajności i jakości przetwarzania lub nadania tekstyliom pewnych specjalnych funkcji.

 • Segregatory

  Segregatory

  Służy do klejenia tekstylnej farby drukarskiej

 • ZAGĘSZCZACZ

  ZAGĘSZCZACZ

  Zagęszczacz drukarski jest rodzajem dodatku chemicznego szeroko stosowanego w poligrafii.Klej i pasta kolorowa znajdą zastosowanie w poligrafii przemysłu tekstylnego.Jednocześnie, ponieważ duża siła ścinająca podczas obróbki zmniejszy konsystencję, zastosowany zostanie zagęszczacz, który zwiększy konsystencję materiału do druku.W tym czasie zostanie użyty zagęszczacz druku.

  Zagęszczacze drukarskie dzielą się głównie na dwie kategorie, a mianowicie niejonowe i anionowe.Cząsteczki to głównie etery glikolu polietylenowego.Aniony to głównie polimerowe związki elektrolitów.Zagęszczacze drukarskie są szeroko stosowane w drukowaniu i farbowaniu tekstyliów, powłokach, farbach drukarskich i innych gałęziach przemysłu.